آزمون عملکردی ریاضی اول ابتدایی 

 

به نام خدا

۱۶/۷/۱۳۸۹                                                  

آزمون عملکردی درس ریاضی پایه اول ابتدایی(شناخت محیط)    

 

با استفاده از نقاشی یا شکلهايي که از مقوا یا کاغذ می چینید مفاهیمی را که در پایین هر خانه نوشته شده را نشان دهید.

وسایل: قیچی - چسب - کاغذ رنگی - مداد رنگی

 

 

 

داخل

 

 

خارج

 

 

زیر

 

 

رو

 

 

بین

 

 

پشت

    انتظارات

 فراگیر مفاهیم داده شده را فرا گرفته و با شکل نشان داده است. 

 مفاهیم مربوط به نوشته ها را به خوبي چسبانده یا نقاشی کرده است . 

 به نظم و تمیز بودن کارش توجه کرده است.

                        

نوشته شده توسط عظیمه کریمیان | لینک ثابت |